Wanneer geen TEK?

Wanneer mag ik geen TEK?

Compressie werkt averechts indien er sprake is van een perifeer arterieel vaatlijden. Een onderzoek naar de aderen, ook wel enkel/arm index genoemd, dient gedaan te worden. In beginsel is de arts verplicht dit te hebben vastgesteld alvorens een verwijzing voor therapeutische elastische kousen af te geven.

Voor het dragen van kousen zijn er ook relatieve contra-indicaties. Dit houdt in dat het niet per definitie een contra-indicatie is, maar wel kan zijn. De therapeut kan voor u kijken of het dragen van kousen mogelijk is met uw klacht.

De relatieve contra-indicaties zijn:

  • Zalftherapie
  • Overgevoeligheid voor rubber en nylon
  • Reuma
  • Diabetes Mellitus, ernstige neuropathie
  • Ontstekingsprocessen (erysipelas/abcessen)
  • NierinsufficiĆ«ntie
  • Hartfalen