Scholingsaanbod

Als erkend SEMH gecertificeerd bedrijf zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheden. Een belangrijke eis vanuit deze certificering is dat wij zelf alsmede onze leden de kwaliteit van het aanmeten van therapeutisch elastische kousen waarborgen door middel van het volgen van nascholingen.

Wij bieden ieder jaar, al dan niet in samenwerking met onze TEK-leveranciers, meerdere vakinhoudelijke nascholingen aan zodat onze leden altijd aan de SEMH-eis kunnen voldoen.

De volgende nascholingen staan gepland:

Maart jl. hebben wij onze geplande HHC scholingsdag i.vm. het uitbreken van het coronavirus moeten annuleren. Voorzichtig aan is het toch ook weer vooruit kijken; wat mag, wat is mogelijk? Met ingang van 1 juli zijn kleine bijeenkomsten tot honderd deelnemers weer toegestaan maar het congrescentrum heeft ons laten weten dat zij thans (juni) in de geboekte ruimte nog maar 40 mensen mogen ontvangen. Vooralsnog houden wij onze scholingsdag, exclusief voor eigen klanten, op vrijdag 2 oktober maar blijven wij in overleg met de locatie ” De Soester Duinen’ en volgen wij alle actuele RIVM richtlijnen en ontwikkelingen op de voet. 

Deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven, worden via de mail op de hoogte gehouden. 

Had je je nog niet ingeschreven en ben je alsnog geïnteresseerd, stuur dan een mail naar: totaalservice@human-healthcare.nl

Dan plaatsen wij je in ieder geval op de lijst, zodat als de maatregelen versoepeld worden wij je alsnog mogen ontvangen.

De kosten voor deze dag zijn € 30,-. per persoon (inclusief lunch, koffie, thee etc.). 

Accreditatie:  ADAP 6,5 punt  en CvC 4,5 punt.

NB i.v.m. het coronavirus adviseren wij u om de website van deze scholingsaanbieder te checken over de doorgang van deze cursussen.

Hou je van complexe casussen en wil je de beste behandeling bieden aan je client op oedeemgebied? Kijk dan naar de inhoud van deze nieuwe cursus, een aanrader om te volgen! In samenwerking met Medi organiseert FysioTape de cursus ‘LymfTaping en Compressie’ voor oedeemtherapeuten en huidtherapeuten. Daar waar geen compressiemiddelen kunnen worden ingezet (bijvoorbeeld bij midline oedeem) kan LymfTaping de behandeling aanvullen voor een optimaal resultaat. In deze praktijkgerichte cursus wordt veel geoefend met diverse compressiematerialen gecombineerd met uitgebreide LymfTaping technieken. 

NB Zodra er een nieuwe datum is zal dit kenbaar worden gemaakt op deze website.

Op zaterdag 20 juni 2020 organiseert HHC CompressieZorg het symposium ‘De basis van compressietherapie, alle dagen druk’. Dit symposium waarbij de rode draad ‘de basis van compressietherapie’ zal zijn, wordt speciaal georganiseerd voor thuiszorgmedewerkers, verpleeghuismedewerkers en doktersassistenten die met zwachtel- en compressiematerialen werken. Het volledige programma zal vanaf midden maart te vinden zijn op de website van CompressieZorg