Scholingsaanbod

Als erkend SEMH gecertificeerd bedrijf zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheden. Een belangrijke eis vanuit deze certificering is dat wij zelf alsmede onze leden de kwaliteit van het aanmeten van therapeutisch elastische kousen waarborgen door middel van het volgen van nascholingen.

Wij bieden ieder jaar, al dan niet in samenwerking met onze TEK-leveranciers, meerdere vakinhoudelijke nascholingen aan zodat onze leden altijd aan de SEMH-eis kunnen voldoen.

De volgende nascholingen staan gepland:

De onzekere tijd door COVID-19 en de recente toename van het aantal besmettingen in sommige regio’s heeft ons helaas doen besluiten om onze HHC scholingsdag ‘Ontwikkeling in kwaliteit en professionaliteit’ van vrijdag 2 oktober 2020 te annuleren.

Wij hadden graag een fysieke bijeenkomst willen aanbieden echter in deze tijd willen we geen risico nemen. Wel zijn wij nu op de achtergrond druk bezig om een online scholingsprogramma (met CvC punten) op te zetten. Zodra hier meer over bekend is zal dit op de website worden geplaatst. 

NB i.v.m. het coronavirus adviseren wij u om de website van deze scholingsaanbieder te checken over de data en doorgang van deze cursussen.

Hou je van complexe casussen en wil je de beste behandeling bieden aan je client op oedeemgebied? Kijk dan naar de inhoud van deze nieuwe cursus, een aanrader om te volgen! In samenwerking met Medi organiseert FysioTape de cursus ‘LymfTaping en Compressie’ voor oedeemtherapeuten en huidtherapeuten. Daar waar geen compressiemiddelen kunnen worden ingezet (bijvoorbeeld bij midline oedeem) kan LymfTaping de behandeling aanvullen voor een optimaal resultaat. In deze praktijkgerichte cursus wordt veel geoefend met diverse compressiematerialen gecombineerd met uitgebreide LymfTaping technieken. Ata 

NB Zodra er een nieuwe datum is zal dit kenbaar worden gemaakt op deze website.

Op zaterdag 20 juni 2020 organiseert HHC CompressieZorg het symposium ‘De basis van compressietherapie, alle dagen druk’. Dit symposium waarbij de rode draad ‘de basis van compressietherapie’ zal zijn, wordt speciaal georganiseerd voor thuiszorgmedewerkers, verpleeghuismedewerkers en doktersassistenten die met zwachtel- en compressiematerialen werken. Het volledige programma zal vanaf midden maart te vinden zijn op de website van CompressieZorg